Foto: Församlingens arkiv

Västra kyrkogården

Västra kyrkogården utgör, tillsammans med området vid Landskyrkan, församlingens äldsta begravningsplatser.

Där står också församlingens gravkapell.

Direkt öster om kapellet finns ett litet område för barngravar. På östra sidan finns också de så kallade allmänfälten som är gravplatser med gravar som är upplåtna för enskilda personer. Allmänfälten tillhör vårt kulturarv och klassificeras som områden ”värda att bevaras”.


Övriga delar öster om kapellet är upplåtna för familjegravar av skiftande storlek. Strax väster om kapellet finns två begravningsplatser som är anlagda i sammanhängande gräsyta och bildar ett enhetligt område. Längre västerut finns äldre begravningsplatser med varierad placering i förhållande till varandra