Varuträsk

1914 invigdes skolhuset i Varuträsk.

Skolan upphörde 1966 och 1969 köpte föreningen Varuträskgården huset av Skellefteå kommun för 3000 kronor. Sedan dess har man samlats till gudstjänster och andra samlingar i huset.