Tjärn

Huset i Tjärn var skola fram till 1940.

Bönhusföreningen bildades 1956 och 1974 kom huset i föreningens ägo. 1976 byggdes huset om.

Klockstapeln invigdes 1999.