Foto: Magnus Aronson/IKON

Teckenspråkig verksamhet

I Skellefteå landsförsamling finns både teckenspråkig präst och teckenspråkig diakon

I Skellefteå landsförsamling och Skellefteå pastorat finns sedan 2017 ett projekt där Skellefteå och Piteå samarbetar och delar på en teckenspråkig präst. Projektet sträcker sig över tre år, och därefter ska det utvärderas. Att det finns teckenspråkiga resurser, innebär att det är möjligt att fira gudstjänst, ha dop, konfirmation, vigsel och begravning på teckenspråk. Dessa gudstjänster tolkas vid behov till talad svenska.

De teckenspråkiga medarbetarna är Anna Yttergren, präst (som delar sin tjänst mellan Skellefteå landsförsamling och Piteå församling) samt Katarina Häggmark, diakon i Sankt Olovs församling. 

gudstjänster i skellefteå  våren 2020

Sunnanå kyrka
Söndag 16 februari kl. 14.00
Söndag 15 mars kl. 14.00
Söndag 10 maj kl. 14.00

Anna Yttergren, med flera. Kyrkkaffe med smörgås och kaka.
Kollekt till Dövas Afrika Mission.

 

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Skellefteå Sankt Olovs församling

Diakon