Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

I Skellefteå landsförsamling finns både teckenspråkig präst och teckenspråkig diakon

I Skellefteå landsförsamling och Skellefteå pastorat finns sedan 2017 ett projekt där Skellefteå och Piteå samarbetar och delar på en teckenspråkig präst. Projektet sträcker sig över tre år, och därefter ska det utvärderas. Att det finns teckenspråkiga resurser, innebär att det är möjligt att fira gudstjänst, ha dop, konfirmation, vigsel och begravning på teckenspråk. Dessa gudstjänster tolkas vid behov till talad svenska.

De teckenspråkiga medarbetarna är Anna Yttergren, präst (som delar sin tjänst mellan Skellefteå landsförsamling och Piteå församling) samt Katarina Häggmark, diakon i Skellefteå landsförsamling. Teckenspråkig diakon finns även i Skellefteå Sankt Olovs församling, Lis-Marie Rönnblom.

verksamhet i skellefteå och piteå hösten 2018

Skellefteå

Sunnanå kyrka, söndag 2/9 kl. 18.00.
Teckenspråkig gudstjänst. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.
Kyrkfika efter gudstjänsten: Kaffe, te och smörgåstårta. 

Sunnanå kyrka, söndag 28/10 kl. 11.00.
Gudstjänst. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.
Kyrkfika.

Sunnanå kyrka, söndag 25/11 kl. 11.00.
Nattvardsgudstjänst. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.
Kyrkfika.

Sunnanå kyrka, söndag 9/12 kl. 11.00.
Gudstjänst. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.
Kyrkfika.

Piteå

Öjeby kyrka, söndag 16/9 kl 14.00.
Teckenspråkig vandringsgudstjänst: Vi upplever den historiska miljön i kyrkan och kyrkstaden. Samling vid Margretelund. Anna Yttergren, Eva Werner.
Kyrkfika: Kaffe, te och räksmörgås.

Öjeby kyrka, söndag 14/10 kl. 14.00.
Gudstjänst. Anna Yttergren och Malin Grönlund.
Kyrkfika.

Öjeby kyrka, söndag 18/11 kl. 14.00.
Nattvardsgudstjänst. Anna Yttergren.
Kyrkfika.

Öjeby kyrka, söndag 16/12 kl. 11.00. Obs. tiden!
Tillsammansgudstjänst - gudstjänst på teckenspråk och talad svenska. Anna Yttergren och Viktor Fredriksson.
Kyrkfika på Margretelund.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Anna Yttergren

Anna Yttergren

Skellefteå landsförsamling

Präst

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Skellefteå Sankt Olovs församling

Diakon