Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

I Skellefteå landsförsamling finns både teckenspråkig präst och teckenspråkig diakon

I Skellefteå landsförsamling och Skellefteå pastorat finns sedan 2017 ett projekt där Skellefteå och Piteå samarbetar och delar på en teckenspråkig präst. Projektet sträcker sig över tre år, och därefter ska det utvärderas. Att det finns teckenspråkiga resurser, innebär att det är möjligt att fira gudstjänst, ha dop, konfirmation, vigsel och begravning på teckenspråk. Dessa gudstjänster tolkas vid behov till talad svenska.

De teckenspråkiga medarbetarna är Anna Yttergren, präst (som delar sin tjänst mellan Skellefteå landsförsamling och Piteå församling) samt Katarina Häggmark, diakon i Sankt Olovs församling. 

verksamhet i skellefteå  hösten 2019

Sunnanå kyrka, söndag 13/10 kl. 16.00.
Söndagspaus. Middag 16.00, gudstjänst 17.00 och avslutningsvis kyrkkaffe 18.00.
Katarina Häggmark och Anna Yttergren. 

Sunnanå kyrka, lördag 2/11  
En dag i teckenspråkig gemenskap:

Program: Start kl. 11.00 med sopplunch.
Kl. 12.30 besök på Sunnanå kyrkogård. Katarina tar med oss på en vandring.
Kl. 13.30 samlas vi i Sunnanå kyrka och pratar om det vi har sett.
Kl 14.00: Fika.
Kl. 14.30: Samling i smågrupper. Prat och pyssel.
Kl. 16.00: Gudstjänst med möjlighet att tända ljus för nära och kära som har dött under året.
Kl. 17.00: Middag.
Katarina Häggmark

Sunnanå kyrka, söndag 17/11 kl. 16.00.
Söndagspaus. Middag 16.00, gudstjänst 17.00 och avslutningsvis kyrkkaffe 18.00.
Anna Yttergren. 

Sunnanå kyrka, söndag 15/12 kl. 16.00.
Söndagspaus. Middag 16.00, gudstjänst 17.00 och avslutningsvis kyrkkaffe 18.00.
Katarina Häggmark och Anna Yttergren

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Anna Yttergren

Anna Yttergren

Skellefteå landsförsamling

Präst

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Skellefteå Sankt Olovs församling

Diakon