Stortjärn

Stortjärn var tidigare bondgård.

EFS Stortjärn köpte gården 1961 och ordnade barn- och ungdomsverksamhet samt gudstjänster. 1991 var ungdomsgården färdig.

1997 invigdes en ditflyttad loge till gudstjänstlokal.