Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Södra kyrkogården

Söder om kyrkan, mot älven ligger den Södra kyrkogården.

Södra kyrkogården är en häckomgärdade kyrkogård som fortfarande har inslag av traditionell barrvegetation. Häckar av granar är ett klassiskt inslag som väl stämmer överens med en äldre kyrkogård.