Foto: Församlingens arkiv

Södra kyrkogården

Söder om kyrkan, mot älven ligger den Södra kyrkogården.

Södra kyrkogården är en häckomgärdade kyrkogård som fortfarande har inslag av traditionell barrvegetation. Häckar av granar är ett klassiskt inslag som väl stämmer överens med en äldre kyrkogård.