Skråmträsk

1925 beslutades det att bönhuset skulle byggas.

En del av det timmer som användes kom från den gamla skolan.

Under 1990-talet gjordes en större renovering.