Foto: Magnus Aronson/IKON

SJUNGA-Lätt-Kören

En utmärkt kör för alla som vill börja med körsång, men inte hunnit få körvana ännu!

En kör för dig som vill sjunga tillsammans med andra och gärna blandar unison sång med enklare flerstämmighet.
Kören sjunger oftast i någon av Landsförsamlingens kyrkor, men vi gör också körbesök utanför Skellefteå kommun. 


Kören övar torsdagkvällar kl 17:30-19:00 i Församlingsgården.

För mer information, kontakta

Mikael Jacobsson

Mikael Jacobsson

Skellefteå landsförsamling

Musiker