Ragvaldsträsk

Bönhuset i Ragvaldsträsk invigdes 1924.

Böhuset ägs av en bönhusförening där alla som bor i byn är medlemmar. Predikstolen och bänkarna har snickaren Normark gjort.

Lilla salen har också använts som skolsal.