Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Personal

Här finns kontaktuppgifter till dem som arbetar i församlingen.

Församlingsherde

Församlingsexpedition

Diakoni

Kyrkogård och vaktmästare

Lokalvård och trivsel

Musiker

Pedagoger

Präster