Foto: MAgnus Aronson/IKON

Orglarnas historia

Landskyrkans orglar har en spännande historia...

Första orgeln

Redan år 1647 fick ”Skellefteå kyrka” sitt första orgelverk. Enligt anteckningar från ett kyrkorådsprotokoll var ”orgelverket uppsatt av Petrus Hansson från Gefle och har 6 stämmor i manualen och 4 i pedalen”. Orgeln placerades på en särskild läktare ovanför dörren till sakristian.

... ersattes av nyare

Men orgelverket plockades ner 1784 och samma år installerades en ny orgel, byggd av P. Qvarnström från Sundsvall. Uppgifter om storlek och disposition, alltså de stämmor som ingår i orgeln, saknas. Knappt hundra år senare, 1872, fick kyrkan en ny orgel byggd av P L Åkerman. Orgeln på 30 stämmor byggdes med mekanisk traktur (överföring från tangent till pipa). Den var länge den största orgeln i en svensk landsortskyrka och den största i Norrland. Av flera orgelbyggen av Åkerman från samma tid ansågs Skellefteorgeln som en av de främsta med ”stort välljud” och med sin franska klanguppbyggnad.

Flytt

1915 gjordes en genomgripande restaurering av kyrkan. I samband med den flyttades orgeln från den östra till den västra korsarmen. Orgeln byggdes om och utökades med två stämmor. Rörpneumatiken, som gjorde sitt intåg i orgelbyggeriet vid den här tiden, tillämpades i samband med omflyttningen och ombyggnaden av orgeln. Även ett nytt spelbord byggdes.

Ny universalorgel

Hela den gamla orgeln plockades ner i oktober 1953 för att ge plats åt en ny orgel som invigdes i maj 1954. Denna orgel byggdes av orgelfirman Mårtensson från Lund och hade elektropneumatisk traktur. Musikdirektör Simon Langebo skrev i en artikel i Norra Västerbotten inför invigningen: ”Till sin typ är, kan man säga, orgeln en universalorgel, visserligen kanske bäst lämpad för återgivande av den klassiska orgellitteraturen, men även mycket användbar för orgelmusik i andra stilarter”. Denna orgel med 59 stämmor innehöll ganska mycket pipmaterial från 1872 års Åkermanorgel. Mycket av detta pipmaterial är ombyggt, omdisponerat och delvis tillbyggt. 1977 var det dags igen för en förbättring av orgeln. Det elektropneumatiskasystemet byttes ut mot ett modernare elektriskt. Dessutom tillkom en fjärde manual och några nya stämmor. Det totala antalet stämmor blev nu 67. Ett helt nytt spelbord byggdes också.

Den nya orgeln

Orgeln är i princip ett nybygge där man tagit till vara fasad, pipmaterial och den klangliga kvalitet som finns bevarade från den ursprungliga orgeln byggd 1872 av orgelbyggaren P L Åkerman, Stockholm.
Orgelbygget  utfördes av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad med gedigen erfarenhet av både ny- och ombyggnation av orglar. Som konsult anlitades Jan H Börjesson från Göteborg.

Av de få orglar som har bevarat material från Åkermans glansperiod, har några återuppbyggts på senare tid med både historiskt och nytt pipmaterial på liknande sätt som gjorts i Landskyrkan.

Klang från 1872

Många gamla stämmor finns kvar i Landskyrkans orgel, helt eller delvis. Detta möjliggjorde ett åtminstone delvis återställande av den ursprungliga orgelklangen från 1872. Det fanns därför en unik möjlighet att återskapa den klang och styrka som fanns i den gamla orgeln. Luftlådor till tre verk från en nedmonterad Åkermanorgel i Växjö domkyrka från samma byggnadsperiod restaurerades och byggdes in i den nya orgeln.
Nya orgeln omfattar 41 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Därmed skedde en återgång till det klassiska, mekaniska överföringssystemet.
Ambitionen var att spelbordet skulle utformas så autentiskt som möjligt. Arkitektur och befintliga utsmyckningar beaktades. Spelbordet placerades på det ursprungliga sättet där organisten sitter vänd mot kyrkorummet och kompletterade med ett modernt system för fria kombinationer. Orgelns disposition präglas av den gamla franska romantiska orgelklangen med varsamt tillägg av nya stämmor. Den gamla ståtliga fasaden som P L Åkerman utformat och byggt är orörd.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Anders Lindberg

Anders Lindberg

Skellefteå landsförsamling

Musiker