Organisation

Från och med den 1 januari 2014 ingår Skellefteå landsförsamling i Skellefteå pastorat.

Skellefteå pastorat

I Skellefteå pastorat ingår Byske-Fällfors församling, Jörn-Bolidens församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå S:t Olovs församling.

Församlingar i samverkan

Församlingarna finns fortfarande kvar som egna församlingar, men samarbetar vad gäller personal, ekonomi, fastigheter, information och begravningsverksamhet. 

Förtroendemannaorganisationen

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som består av 41 ledamöter. Dessa väljs vart fjärde år av de som är röstberättigade i de fem församlingarna.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, som består av tio ledamöter samt kyrkoherden.

Kyrkoråd

Kyrkorådet utgör pastoratets styrelse och har det övergripande ansvaret för den kyrkliga verksamheten såväl som för förvaltningsfrågor.

Församlingsråd

På församlingsnivå finns en s k församlingsherde samt ett församlingsråd som består av sex ledamöter, vars uppgift är att ta ansvar för gudstjänstlivet och den lokala verksamheten. Församlingsherden ingår också i församlingsrådet.

För en aktuell förteckning över vilka som sitter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd hänvisar vi till fliken Organisation på pastoratets hemsida: www.svenskakyrkan.se/skelleftea.

Arbetsorganisationen

Från 1/1 2014 är all personal anställd av Skellefteå pastorat till skillnad mot tidigare då respektive församling var arbetsgivare för personalen.

Varje församlingsherde är arbetsledare för dem i respektive församling som arbetar med de grundläggande uppgifterna samt i vissa mån även för t ex lokalvårdare och vaktmästare.

Den tekniske chefen i pastoratet är arbetsledare för fastighetsskötare och kyrkogårdspersonal och kontorschefen arbetsleder den administrativa personalen.