Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Landskyrkan

Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige.

Skellefteå landsförsamling bildades i början av 1300-talet som en utbrytning ur Bygdeå församling. Socknen var stor och innefattade även Piteå, Lövånger, Burträsk och Norsjö. 

Landskyrkan är belägen ungefär 1 kilometer väster om Skellefteå stad. Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligtvis på 1330-talet och ersattes, enligt Länsstyrelsen i Västerbotten, 1386 av en större. 1485 las grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507, och 1793 påbörjade den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf en ombyggnad som invigdes 1800.

Exteriört är kyrkan i det närmast oförändrad, men kyrkans interiör har ändrat karraktär på ett genomgripande sätt flera gånger.

Den storslagna korskyrkan, som vilar på en rustbädd av timmer och är i nyklassicistisk stil, har 2 000 sittplatser.

Läs mer om Landskyrkan här!