Foto: Magnus Aronson/IKON

Nu kör vi i Sunnanå kyrka

En kör för dig som går i åk 1-3

Vi sjunger tillsammans på torsdagar kl 17:30-18:10 i Sunnanåkyrkan.

Vi lär oss musik genom sång, rörelse och lek.

I kören lär vi oss på ett lekfullt sätt grunderna för sång, tränar gehöret och lär oss lite noter.

1-2 gånger  per termin sjunger vi i kyrkan.

Elisabeth Hedblad

Elisabeth Hedblad

Musiker