Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik

Musiken har ett stort utrymme i vår verksamhet och berör alla åldrar.

Musiken är värdefull för både den som lyssnar och för den som sjunger eller musicerar. Musik kan på olika sätt uttrycka mänskliga känslor; sorg och glädje, förtvivlan och framtidstro. I våra gudstjänster och konserter får du tillsammans med andra en gemensam musikalisk upplevelse.