Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musiken har ett stort utrymme i vår verksamhet och berör alla åldrar.

Musiken är värdefull för både den som lyssnar och för den som sjunger eller musicerar. Musik kan på olika sätt uttrycka mänskliga känslor; sorg och glädje, förtvivlan och framtidstro. I våra gudstjänster och konserter får du tillsammans med andra en gemensam musikalisk upplevelse.