Foto: Marianne Åkerström

Mobackenkyrkan

Mobackenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Det innebär att ansvaret för det löpande arbetet är anförtrott EFSs missionsförening i Mobackenkyrkan under ledning av föreningens styrelse.

Vi firar gudstjänst regelbundet i kyrkan, men har också ett stort utbud av annan verksamhet. Klicka på den dag du vill veta mer om, eller använd förstoringsglaset och skriv in vad du letar efter, t ex "gudstjänst".

Läs mer om EFS i Mobackenkyrkan här!