Foto: Magnus Aronson/IKON

Barnkörerna på Anderstorp

Två körer med barn från förskoleklass-åk 5

Tycker ditt barn om att sjunga? Så roligt - då säger vi Välkommen till barnkören på Anderstorp!

lillgospel

Åk f-2 sjunger tillsammans på onsdagar i Tuböleskolans musikrum kl 14.45-15.15
Går ditt barn på fritids, så kom ihåg att meddela även där att ditt barn är med i kören.

a-gospel

Åk 3-5 övar på onsdagar i Tuböleskolans musikrum kl 15.15-15.45
Går ditt barn på fritids, så kom ihåg att meddela även där att ditt barn är med i kören.

Några gånger varje termin sjunger vi tillsammans, hela barnkören, i gudstjänsten.
Kören är såklart avgiftsfri.

För mer information, kontakta

Elisabet Reineholm

Elisabet Reineholm

Skellefteå landsförsamling

Musiker