Foto: Församlingens arkiv

Lunds begravningsplats

Begravningsplatsen i Lund ligger på södra sidan om Skellefteälven vid Lejonströmsbron. Karaktären på området skiljer sig från de övriga av församlingens begravningsplatser. Det har en utformning som mera leder tankarna till en vilsam park än till en kyrkogård.

Lunds begravningsplats - traditionell karaktär

På Lunds begravningsplats finns gravplatser av mer traditionell karaktär och planerade för att rymma två kistor

Lunds begravningsplats - urngravar

Det finns två fält avsedda för urngravar med liggande sten, t ex naturstenar med skilda former. Områdena är planterade med buskar och perenner som ska ge en stillsam och värdig inramning. Där finns inga blomkullar för egna planteringar. Om anhöriga vill placera ut egna blommor vid enstaka tillfällen görs det i vas eller kruka. 

Lunds begravningsplats - med annan trosuppfattning

Från den östra parkeringen vid Skråmträskvägen kan man se ett område som skiljer sig från de övriga. Där finns gravplatser för avlidna med annan trosuppfattning än den kristna. Minnesmärkena på dessa gravplatser är ofta utformade enligt dessa trosuppfattningars kultur och tradition. 

Minneslund

Församlingens minneslund finns på Lunds kyrkogård. Det är en plats, där aska gravsätts av kyrkogårdsförvaltningens personal, anonymt och utan närvaro av anhöriga. Gravsättning sker endast när det kan göras utan att röja platsen för nedgrävningen. Ett minnesblad skickas till anhöriga när gravsättningen har skett.

Minneslund, graverade namn

Anhöriga kan låta gravera namn samt födelse -och dödsdata för den avlidne på en gemensam metallbricka som fästs på en stenpelare. Inskription av namn sker en gång per år inför Allhelgonahelgen.

Minneslund, skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln medan anhöriga kan placera snittblommor i vaser och ljus vid en gemensam smyckningsplats.