Foto: Magnus Aronson/IKON

Leva vidare-grupper

Att förlora den man delat sitt liv med är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Det tar tid att bearbeta förlusten och att lära sig att leva på nytt.

Skellefteå landsförsamling inbjuder regelbundet till Leva-vidare-grupper. Du deltar kostnadsfritt och är välkommen oavsett tro och livsåskådning.

Dessa grupperna är inte tänkta som krisgrupper i samband med dödsfall, utan det bör ha passerat en viss tid innan du deltar. Det kan betyda mycket i sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten.

Gruppen leds av en präst eller diakon och träffas vid flera tillfällen. Du får naturligtvis bäst behållning om du deltar varje gång. Dessa grupper startar tre gånger per år.

Om du inte vill/kan delta i en grupp, erbjuder diakoner och präster även enskilda samtal.

För mer information, kontakta

Karin Eriksson

Karin Eriksson

Skellefteå landsförsamling

Diakon