Bonnstan

Bonnstan - Kyrkstaden - böndernas stad i Skellefteå.

I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. De anlades eftersom det var kyrkoplikt i landet, dvs. man var tvungen att besöka kyrkan. Skellefteå socken innefattade på 1600-talet även Norsjö och av förståeliga skäl kunde man inte vandra fram och tillbaka till kyrkan på en dag när det rörde sig om flera mil.

Kyrkstaden, som Skellefteborna känner som Bonnstan, har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla kyrkstaden. 

Kamrarna ägs privat och har på senare år fått något av en renässans. De består av 116 hus och 392 numrerade kammare. De är alla olika och många flyttades hit efter branden 1835. Vanligast är tvåvånings­hus med åtta kammare och envåningshus med fyra olika kammare med en gemensam murstock, ofta byggda gemensamt av byamännen i socknens byar. Några hus är friliggande. Alla står i räta rader efter ett rutnätsystem. Kyrkstaden byggnadsminnesförklarades 1992.