Kyrkogårdsförvaltning

Svenska kyrkan ansvarar (med några undantag) för begravningsverksamheten i Sverige.

I uppgiften ingår bland annat att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni, oavsett om det handlar om en kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i Sverige betalar.

Den 1 januari 2014 bildades Skellefteå pastorat, där de fem församlingarna Byske-Fällfors församling, Jörn-Bolidens församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå S:t Olovs församling ingår. Begravningsverksamhetens administration handläggs av denna gemensamma enhet. Det praktiska arbetet inom begravningsverksamheten utförs av de olika kyrkogårdsenheterna precis som tidigare. 

Förutom begravningsverksamhet består arbetsuppgifterna av park- och trädgårdsskötsel, intern och extern snöröjning samt en viss fastighetsskötsel. Det mesta av maskin- och redskapsunderhållet utförs också i egen regi.