Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsförvaltning

Svenska kyrkan ansvarar (med några undantag) för begravningsverksamheten i Sverige.

I uppgiften ingår bland annat att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni, oavsett om det handlar om en kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i Sverige betalar.

Den 1 januari 2014 bildades Skellefteå pastorat, där de fem församlingarna Byske-Fällfors församling, Jörn-Bolidens församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå S:t Olovs församling ingår. Begravningsverksamhetens administration handläggs av denna gemensamma enhet. Det praktiska arbetet inom begravningsverksamheten utförs av de olika kyrkogårdsenheterna precis som tidigare. 

Förutom begravningsverksamhet består arbetsuppgifterna av park- och trädgårdsskötsel, intern och extern snöröjning samt en viss fastighetsskötsel. Det mesta av maskin- och redskapsunderhållet utförs också i egen regi.