Krångfors

Ett skolhus byggdes i krångfors 1909.

1960 överläts huset till en egen Bönhusförening. Huset renoverades 1989, med bl.a. en trappa till övervåningen.