Foto: Församlingens arkiv

Klostergärdan

Klostergärdans begravningsplats ligger rakt väster om Landskyrkan. Området har en tidstypisk utformning med långa raka gravrader. De flesta gravplatserna utgörs av familjegravar