Foto: Magnus Aronson/IKON

Koralkören

En blandad kör för daglediga med körerfarenhet.

I Koralkören kombinerar vi engagemang i församlingens gudstjänster och övriga verksamhet med körresor och roliga utmaningar. Hösten 2020 sätter vi upp en musikal!

Kören övar tisdagförmiddagar kl 10:15-11:45 i Församlingsgården.

För mer information, kontakta

Mikael Jacobsson

Mikael Jacobsson

Skellefteå landsförsamling

Musiker