Foto: Julia Loersch/Act for Peace

Internationellt arbete

I den globala kristna gemenskapen samarbetar kyrkor i hela världen för att dela erfarenheter och stödja varandra. Det är en utgångspunkt för Svenska kyrkans internationella verksamhet.

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk: den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i skuggan under ett träd i väglöst land, och den når dit nästan ingen annan når.

Församlingarnas uppdrag är att fira gudstjänst, undervisa och utöva mission och diakoni. Det uppdraget har varje kyrka, var den än finns.

Alla har något att bidra med

Svenska kyrkans internationella arbete har omkring 20 utsända medarbetare i olika länder. I mer än hundra år har de utsända personifierat solidaritet och vänskap i den världsvida kyrkan, och vi berikas av erfarenheterna de bär med sig hem.
 
Men vår styrka är framför allt alla tusentals medarbetare som finns i den världsvida kyrkan. Vi delar tro, erfarenheter och resurser med varandra.
 
En bild för detta är att kyrkan är Kristi kropp där vi alla är kroppsdelar eller lemmar. Vi är ömsesidigt beroende av varandra, och bildar en helhet där alla har något att bidra med. 

Ett arbete med bredd

Därför kan vi inte se på när en kroppsdel lider. Och därför är ömsesidighet och jämlikhet i relationerna mellan kyrkor och organisationer nödvändig. Vi hör ihop över hela världen, och vi tror att en annan värld är möjlig. Vi tror att varje människa har förmåga att skapa ett bättre liv om förutsättningarna finns.
 
Svenska kyrkans internationella arbete kännetecknas av sin bredd. Tillsammans med partner över hela världen arbetar vi med mission, landsbygdsutveckling, klimatfrågor, hiv och aids, fred, mänskliga rättigheter och demokrati. 

Oberoende av ursprung och tro

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Vi stöder människor oberoende av deras ursprung, tro eller politiska uppfattning.
 
Svenska kyrkans internationella arbete är inte möjligt utan gåvor från enskilda och församlingar. Du kan bidra till det genom ditt engagemang och dina gåvor