Innervik

1877 uppförde byamännen ett skolhus.

Från 1899 används det också som bönhus. 1939 byggdes en ny skola i Innervik och då blev huset helt och hållet ett bönhus. 1951 och 1958 gjordes ombyggnationer av bönhuset.