Foto: Alex&Martin/IKON

Ideellt arbete

Att vara delaktig i att bygga församling handlar inte om prestationer utan om att dela livet med varandra och göra skillnad.

Vill du ha en uppgift? Vill du lära dig något nytt? Träffa nya människor och framförallt – göra något för andra? Att vara frivilligarbetare i Skellefteå landsförsamling handlar om just det. Vi välkomnar nya medarbetare i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter.

Idag är det ett stort antal personer i olika åldrar som ideellt utför olika uppgifter inom församlingen. Utan dessa skulle det inte vara möjligt att ha ett så varierat, utåtriktat och engagerat arbete. Du behövs i församlingen – för Guds och människans skull.

Vad vill du göra?

Vi hoppas att du vill bidra med det du är intresserad av t.ex. ingå i en besöksgrupp, agera statist i julspelet, koka kaffe, vara kyrkvärd eller sjunga i kör. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu.

Det är inget livstidsuppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Vill du veta mera?
Välkommen att kontakta de respektive kyrkorna.