Gummark

Huset byggdes 1925 för att användas både som skola och bönhus.

Altartavlan är målad av Hannes Wagnstedt.