Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att graven är väl vårdad, men om man själv inte har möjlighet att göra detta kan man köpa tjänsten av församlingen.

Gravskötsel är en service som församlingen erbjuder gravrättsinnehavare mot en fastställd avgift som betalas i förskott.