Foto: Församlingens arkiv

Gravkapellet

Många begravningsgudstjänster äger rum i gravkapellet

Gravkapellet ligger på Västra kyrkogården. Lokalen är ljus och upplevs ofta varm. I anslutning till kapellet finns också ett rum för visning av den avlidne.

I december 2015 invigdes också en ny orgel.