Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gärdsmark

Gärdsmarks bönhus är byggt i början av 1890-talet.

Då fungerade huset som skola, vilket det var till 1962. Även tidigare användes skolan till gudstjänster och andra samlingar, men från 1962 används det enbart som bönhus.