Gärdsmark

Gärdsmarks bönhus är byggt i början av 1890-talet.

Då fungerade huset som skola, vilket det var till 1962. Även tidigare användes skolan till gudstjänster och andra samlingar, men från 1962 används det enbart som bönhus.