Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården kallas området närmast Landskyrkan. Där finns gravplatser som använts i flera generationer. Fälten är av varierande storlek och utseende, dels de äldsta familjegravarna med kulturellt intressanta gravanordningar, dels de relativt nyanlagda urngravarna öster om kyrkan.