Foto: Församlingens arkiv

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården kallas området närmast Landskyrkan. Där finns gravplatser som använts i flera generationer. Fälten är av varierande storlek och utseende, dels de äldsta familjegravarna med kulturellt intressanta gravanordningar, dels de relativt nyanlagda urngravarna öster om kyrkan.