Foto: Mats A Sverker

Församlingskåren

Utan lekmän - ingen kyrka.

Vad är Församlingskåren?

I Kyrk-svensk ordbok står att läsa: ”Lekman kallas den som sysslar med något utan att vara fackman på området. Inom kyrkan är alla lekmän som inte är präster, diakoner eller biskopar”.

Församlingskåren bildades i Skellefteå landsförsamling på 1950-talet. Den bygger på idén med Svenska kyrkans lekmannaförbund som bildades 1918 och är en självständig sammanslutning inom Svenska kyrkan. Där står: ”Förbundet vill tjäna församlingarna i deras gudstjänstliv, diakoni och evangelisation samt erbjuda sina medlemmar en varm kristen gemenskap.”

Inte bara lekmän

De som startade kåren i Skellefteå ville med namnet markera att det inte bara var lekmän som var välkomna med, utan även präster och diakoner. I kåren är både kvinnor och män välkomna. Tjänster som församlingskåren kan erbjuda är t ex att vara gudstjänstvärdar och medverka i gudstjänster med bl a predikan, att besöka ensamma, gamla och sjuka, att ordna bibelstudiearbete och annan studieverksamhet, att anordna församlingsaftnar och utfärder och att ordna bilskjutsning till gudstjänster.

Vad vill Församlingskåren?

Församlingskåren vill

  • Skapa opinion för kristna värderingar.
  • Samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan.
  • Främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.
  • Vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter.
  • Verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan.