Församlingens historia

Församlingens historia går tillbaka till 1320-talet.

Vad hände i Europa på den tiden?

I början av 1300-talet avslutas skotska frihetskriget och under 1320-talet används kanoner för första gången i Europa. Hundraårskriget inleds 1337 - Edvard III av England gör anspråk på den franska tronen och går i krig, där engelsmännen vinner en stor seger i slaget vid Sluys. Andra halvan av århundradet präglas av digerdöden, där så många som 20 miljoner människor kan ha dött i Europa. Seklet avslutas med att armborst och kanoner minskar riddarnas betydelse, vilket i sin tur medför slutet för feodalismen.

Skellefteå landsförsamling bildas

Omkring 1320 blev Skellefteå landsförsamling en egen församling, utbrutet ur Bygdeå församling. Skellefteå landsförsamling är den kyrkliga efterföljaren till Skellefteå socken.

Skellefteå socken

Skellefteå socken i Västerbotten var som socken föregångare, inte bara till Skellefteå landskommun och Skellefteå landsförsamling (och senare utbrutna enheter), utan även till Skellefteå stad (och senare utbrutna kommuner). Senare dagars Skellefteå socken motsvarar till geografin ungefär dagens Skellefte kontrakt.

Sockennamnet framträder första gången i en handling från 1327, vilken berör den kort förut igångsatta kolonisationen av det norrbottniska kustlandet mellan Skeldepth och Ulu. Att Skellefteå satts som ena gränspunkten för det område som av regeringen uppläts åt nybyggare, tyder på att orten vid denna tid utgjorde den nordligaste platsen för en fast och mer samlad bebyggelse på svenska sidan av Bottenviken.

Landets nordligaste socken

Då samfundsbildningen i ofta gått hand i hand med införandet av kyrklig organisation och Bygdeå socken var den nordligaste socknen i Sverige år 1314, var Skellefteå socken troligen vid bildandet på 1320-talet ärkestiftets och landets nordligaste socken. Skellefteå socken ingick i den norrländska förläning, som ärkebiskop Jakob Ulvsson den 20 augusti 1482 mottog av riksstyrelsen. Skellefteå socken ingick i Skellefteå tingslag.

Förste kyrkoherden

Socknens förste kyrkoherde var troligen Dominus Johannes de Skællopt rector ecclesiæ.