Meny

Dop

Dopet är ett av livets allra viktigaste ögonblick. Det är en familjehögtid som inte bara rör den egna släkten utan också hela Guds familj i Kristi kyrka. Skellefteå landsförsamling erbjuder dop både i Landskyrkan och i våra stadsdelskyrkor.

Dopet

Dopet är ett sakrament vilket betyder att det är en helig handling som Jesus Kristus har instiftat. Vid dopet tas människan upp i Guds gemenskap och förs in i kyrkan och församlingen. Dopet kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirmation och annan gudstjänst där dopet aktualiseras.

Dopklänning

Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. Församlingen har några dopklänningar som ni gärna får låna. 

Vuxendop

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får då undervisning om kristen tro, ofta i samband med konfirmation.

Medlemskap

Tidigare blev alla barn födda i Sverige medlemmar i Svenska kyrkan om en eller båda föräldrarna var medlemmar. Nu är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan.

För medlemsskap ska man enligt huvudregeln vara döpt i en evangelisk-luthersk kyrkas ordning och vara svensk medborgare eller i landet bosatt utländsk medborgare.

Barn under 18 år kan tas upp i kyrkan om barnets vårdnadshavare anmäler det. Barn fyllda 12 år måste ge sitt samtycke till in- eller utträde.

Vuxna som inte är döpta enligt en evangelisk-luthersk kyrkas ordning kan bli medlemmar om de samtidigt begär undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kontakta någon av våra präster om du har fler frågor kring dopet.
     

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Mark 10:13-16
Nu kan du själv boka doptid här!

Präster i Skellefteå landsförsamling

Arne Andersson

Arne Andersson

Skellefteå landsförsamling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Präst, Ledningsgrupp

Tage Andersson

Tage Andersson

Jörn-Bolidens församling, Skellefteå landsförsamling

Präst

Pär-David Carlsson

Pär-David Carlsson

Skellefteå landsförsamling

Präst

Carin Hasslow

Skellefteå landsförsamling

Präst, Präst tjänstledig

Jonas Hedblad

Jonas Hedblad

Skellefteå landsförsamling

Komminister, Präst

Åke Hägglund

Åke Hägglund

Skellefteå landsförsamling

Präst

Tom Randgard

Tom Randgard

Skellefteå landsförsamling

Präst, Arbetsledande komminister

Johan Wingård

Johan Wingård

Skellefteå landsförsamling

Präst