Boviken

Bovikens bönhus är byggt 1918.

Det har alltid använts som bönhus, men också ibland inrymt några skolklasser.

Bönhuset är reonverat på 50-talet samt 1984-85. Orgeln inköptes från Svanström för ca 20 år sedan. Orgeln är ursprungligen byggd till Kristinebergs kyrka i slutet av 20-talet.

Altartavlan visar Jesus i Getsemane.

Huset ägs av Bovikens EFS.