Bodan

Bodans bönhus invigdes 1924.

Huset användes då både som skola och bönhus. Renovering och ombyggnation gjordes på 60-talet och 1982.