Foto: Församlingens arkiv

Kyrkogårdar och begravningsplatser

En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Vår ambition är att begravningsplatserna ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp, samtidigt som de är en njutning för ögat.