Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets sista avsked - döden.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som ett ritual för avsked. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och eviga frid. Gudstjänstens innehåll utformar prästen alltid tillsammans med de anhöriga och deras önskningar.

För den som varit medlem av Svenska kyrkan läses tacksägelse i kyrkan enligt anhörigas önskan. Den avlidnes namn framförs i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

 

 

Kontakt med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning, kontaktas de närmast anhöriga. Då får ni samtala om den avlidne och om begravningen. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. 

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Personal vid begravningen

Vid begravningen finns alltid personal (utöver präst och musiker) från församlingen närvarande.

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Vill ni ha minnesstunden i Församlingshemmet, så meddela samtidigt som begravningen bokas.

Om man inte tillhör Svenska kyrkan

är huvudregeln att begravningsgudstjänst enligt kyrkans ordning inte erbjuds. Undantaget är om det finns särskilda skäl och det anses vara förenligt med den avlidnes önskemål. Beslut i den frågan tas av kyrkoherden. Debitering sker därefter med en avgift enligt Församlingsförbundets rekommendation.

Efteråt...

Våra präster och diakoner finns till för samtal och närvaro. Du är välkommen att kontakta någon av dem om du behöver stöd. Församlingen anordnar också sorgegrupper där människor i samma situation får möjlighet att dela sina erfarenheter. 

Ytterligare information

Du kan läsa mer om begravning här.  

Vill du veta mera om församlingens  begravningsverksamhet och gravplatser kan du klicka här.

Präster och diakoner i Skellefteå landsförsamling