Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn upp till ca 12 år

För de barn som är gamla nog att delta i aktiviteter på egen hand har församlingen många alternativ

Här finns både olika gruppverksamheter, där barnen får möjlighet att leka, pyssla och samtala, och körverksamhet för de som vill sjunga.