Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn upp till ca 12 år

För de barn som är gamla nog att delta i aktiviteter på egen hand har församlingen många alternativ

Här finns både olika gruppverksamheter, där barnen får möjlighet att leka, pyssla och samtala, och körverksamhet för de som vill sjunga.