Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn i vuxens sällskap

För dig som är hemma med små barn finns många tillfällen där du och ditt barn kan träffa andra människor.