Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn och unga utgör en viktig del i församlingen och många deltar i vår verksamhet där lek och gemenskap blandas med sång och bibelberättelser.

Vid sammankomsterna finns alltid utrymme för samtal kring de större och djupare livsfrågorna, där deltagarna tillsammans kan lära sig att förstå mer om den kristna tron. Barn- och ungdomsaktiviteter finns i alla våra kyrkor. Deltagarna välkomnas att också bli medlemmar i den riksomfattande organisationen Svenska Kyrkans Unga

Är du hemma med små barn kan kanske våra Öppet hus eller Babygungsgrupper vara något för dig. De barn som tycker om att sjunga är välkomna till någon av våra barnkörer och för förskole- och skolbarn finns det eftermiddags- och skolverksamhet.

Vi arbetar med barn och unga i Skellefteå landsförsamling