Meny

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn och unga utgör en viktig del i församlingen och många deltar i vår verksamhet där lek och gemenskap blandas med sång och bibelberättelser.

Vid sammankomsterna finns alltid utrymme för samtal kring de större och djupare livsfrågorna, där deltagarna tillsammans kan lära sig att förstå mer om den kristna tron. Barn- och ungdomsaktiviteter finns i alla våra kyrkor. Deltagarna välkomnas att också bli medlemmar i den riksomfattande organisationen Svenska Kyrkans Unga

Är du hemma med små barn kan kanske våra Öppet hus eller Babygungsgrupper vara något för dig. De barn som tycker om att sjunga är välkomna till någon av våra barnkörer och för förskole- och skolbarn finns det eftermiddags- och skolverksamhet.

Vi arbetar med barn och unga i Skellefteå landsförsamling

Maria Aaro

Maria Aaro

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet, Arbetsledande pedagog

Gabriella Andreasen

Gabriella Andreasen

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Elisabeth Asplund

Elisabeth Asplund

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Lismarie Bengtsson

Lismarie Bengtsson

Skellefteå landsförsamling

Verksamhetsutvecklare, Barn- och ungdomsverksamhet

Monica Degerström

Monica Degerström

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Rebecka Hedblad

Rebecka Hedblad

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Malin Jacobsson

Malin Jacobsson

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet, Pedagog musikinriktning

Linda Lundmark

Linda Lundmark

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Maria Persson

Maria Persson

Skellefteå landsförsamling

Diakoniassistent

Maria Philipsson

Maria Philipsson

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Carina Steinwall

Carina Steinwall

Skellefteå landsförsamling

Sakkunnig i fairtrade, Barn- och ungdomsverksamhet

Åsa Vidmark

Åsa Vidmark

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet

Mona Ögren

Mona Ögren

Skellefteå landsförsamling

Barn- och ungdomsverksamhet