Foto: Alex&Martin/IKON

Måndagscafé i Sjungande Dalens kyrka

För dig som är vuxen och ledig på dagtid.

Vi träffas i Sjungande Dalens kyrka, måndagar kl. 12.30-14.00 (jämna veckor).

Vi fikar, har en andakt och lyssnar till någon gäst som berättar eller sjunger för oss.

Vi äter tillsammans (pris: 50 kr), umgås, har andakt och lyssnar till någon gäst.

 

För mer information, kontakta

Maria Lundgren

Maria Lundgren

Skellefteå landsförsamling

Diakon