Landskyrkan i Skellefteå
Foto: P-O Sjödin

Vår historia i bygden

Svenska kyrkans vagga i Skelleftebygden står på Prästbordet i centrala Skellefteå. Här nedan kan du läsa mer om vår historia i bygden.

Vår historia i Skelleftebygden