Foto: P-O Sjödin

Välkommen till våra kyrkogårdar

Du är inte ensam i sorgen och under allhelgonahelgen kommer du inte att vara ensam på kyrkogårdarna heller.

På ett tänt gravljus har någon skrivit Lille Far.

Allhelgona i Byske-Fällfors församling

Under allhelgonahelgen är Kyrkogårdarna i Byske-Fällfors församling bemannade under fredag och lördag. Vi bjuder på kaffe och det finns möjlighet till samtal och gemenskap. Läs mer om platser och tider nedan.

På ett tänt gravljus har någon klistrat ett rött hjärta med texten Vi är alltid med dig.

Allhelgona i Jörn-Bolidens församling

Under allhelgonahelgen är Kyrkogårdarna i Jörn-Bolidens församling bemannade under fredag och lördag. Vi bjuder på kaffe och det finns möjlighet till samtal och gemenskap. Läs mer om platser och tider nedan.

Tända gravljus i granris.

Allhelgona i Kågedalens församling

Under allhelgonahelgen är Kyrkogårdarna i Kågedalens församling bemannade under fredagen. Vi bjuder på kaffe och det finns möjlighet till samtal och gemenskap. Läs mer om platser och tider nedan.

En person ska just tända ett gravljus som ställts uppe på ett stenstaket.

Allhelgona i Skellefteå landsförsamling

Under allhelgonahelgen är Kyrkogårdarna i Skellefteå landsförsamling bemannade under fredag och lördag. Vi bjuder på kaffe och det finns möjlighet till samtal och gemenskap. Läs mer om platser och tider nedan.

En ljuslykta och två gravljus lyser upp en gravsten.

Allhelgona i Sankt Olovs församling

Under allhelgonahelgen är Kyrkogårdarna i Sankt Olovs församling bemannade under fredag och lördag. Vi bjuder på kaffe och det finns möjlighet till samtal och gemenskap. Läs mer om platser och tider nedan.

Begravning och kyrkogård

När vi mister en anhörig ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella funderingar, men också praktiska om till exempel gravplats, gravrätt och gravskötsel.