Foto: Bräcke diakoni. Illustration: Lovisa Blomberg

Öppna förskolan - TilLiten

Sankt Olovsgården, måndagar 9-12. Har du ett litet barn 0-6 år med funktionsnedsättning eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? ​Då är öppna förskolan TilLiten en plats för ditt barn och dig.

Välkommen till öppna förskolan TilLiten Skellefteå!

Här finns förståelse och kunskap för olikheter och som förälder kan du träffa andra som har en liknande vardag som din. Som föräldrar kan det vara en lättnad att få vara bara föräldrar och att barnet blir bemött för den hen är.

Liten barngrupp

På TilLiten finns möjlighet till lek, sång, fika och samtal. Barngruppen som träffas är liten, lokaler och leksaker är anpassade och vi har höga hygienkrav. Barn 0-6 år är välkomna till oss.

Att få veta att vi inte var ensamma var livsavgörande

Berättat av föräldrar vid TilLiten, Bräcke diakoni

Vi samarbetar med Bräcke diakoni

Bräcke diakoni har arbetat med vård och omsorg sedan 1923. Som idéburen stiftelse har de inga ägare och drivs av en vilja att göra skillnad, snarare än ekonomisk vinst. Det gör att de kan tänka med hjärtat först.