Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Soffgruppen 2022

I denna grupp får vi ge uttryck för våra tankar och funderingar  kring de stora livsfrågorna genom att samtala. Du ska tycka om att prata och fundera tillsammans med andra samt vara öppen för att testa och bryta dina åsikter med andra.

Stolar är bra men när man sitter och samtalar, då passar en soffa bättre!

Konfirmandstart

Du får en inbjudan till första träff under vecka 41.

Vi träffas regelbundet under hösten , vintern och våren , ungefär varannan vecka.

konfirmation

I maj.

Inget läger ingår i detta alternativ men du inbjuds till läger efter konfirmationen tillsammans med Estet- och Gamingspåret september 22