Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Planera en begravning

Begravningen ingår i ett sammanhang som egentligen börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven. Det finns mycket att ordna och Svenska kyrkan vill gärna hjälpa till.

Var ska jag börja?

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning de vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. Ofta är det en god idé att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Man kan naturligtvis själv kontakta församlingen direkt för att komma överens om tidpunkt och plats för begravningen. Kanske finns särskilda önskemål om präst eller musik? Vi gör alltid vad vi kan för att tillgodose sådana önskemål. Om du själv vill boka begravningen, så kontaktar du bokningen i Skellefteå pastorat. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Begravningsgudstjänsten

Prästen tar i förväg kontakt med anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Ofta sker gudstjänsten i någon av församlingens kyrkor eller i något gravkapell. Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnestunden efteråt självklart privat.

Begravningsgudstjänsten kan avslutas med att anhöriga till den avlidna bär ut kistan till kyrkogården för gravsättning och ett sista farväl. Avsked kan också tas inne i lokalen och då ombesörjer kyrkogårdens personal gravsättningen. Om den avlidne ska kremeras lämnas också kistan kvar i lokalen. I de fall anhöriga önskar att kistan direkt efter begravningsgudstjänsten bärs ut till en väntande bil ansvarar de själva för det.

Det kan också förekomma andra former av kyrkliga samlingar, tex efter stora olyckor eller katastrofer. Då får anhöriga och präst samtala om hur en sådan ska utformas.

Personal vid begravning

Vid begravningen finns alltid personal (utöver präst och musiker) från församlingen närvarande.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.