Om Skellefteå pastorat

Skellefteå pastorat utgörs av fem församlingar och ett gemensamt kansli som sköter administration och begravningsverksamhet. Vår bredd är vår styrka och vår önskan är att våra församlingar får vara en plats där människor möts i livet som det är.

ett meningsfullt sammanhang - i världen

Svenska kyrkan utmärks av närvaro, öppenhet och hopp i sökande efter svar på livets frågor. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som tillsammans med den världsvida kyrkan tror på en närvarande Gud som skapar, befriar och ger liv. Kyrkans och Bibelns centrum är Jesus Kristus och den vägledning tron på honom ger oss människor. Kyrkans världsvida uppdrag är att i varje tid leva i Guds närvarande kraft. 

Människor möts, i livet som det är. Och delar evangeliet i närvaro, öppenhet och hopp, tills hela Guds skapelse är befriad

Svenska kyrkan Skellefteå pastorats vision

Ett meningsfullt sammanhang - i Skellefteå 

Skellefteå är idag en kommun med framtidsdrömmar. Staden växer, siluetten ritas om, bostäder, skolor och förskolor byggs och näringslivet satsar. Staden omringas av byar och samhällen med livskraft, närhet och samverkan. Här finns förutsättningarna att leva tryggt och samtidigt utforska nya drömmar. Här lever du nära naturen och ett stort utbud av möjligheter i arbetsliv, familjeliv och det du tycker om att göra på fritiden.  

Svenska kyrkan Skellefteå pastorat finns såväl i centralorten som i omkringliggande orter i kommunen. Den kristna tron har i långa tider präglat kommunlivet och bidrar aktivt i kommunens arbete för medmänsklighet, framtidstro och en hållbar framtid. Pastoratets fem församlingar har drygt 39 000 medlemmar. Församlingarna utgör samlingsplatser för alla som vill vara med att dela liv och dela tro.

I Västerbotten finns ett värdefullt andligt arv. Den inomkyrkliga rörelsen EFS präglar många gemenskaper i byar och städer. Församlingarna har tillsammans en lång och inspirerande lokal historia som tar sig varierande uttryck. Variationen ger Skellefteåtrakten en andlig mångfald till stor glädje för många.

närhet och samverkan

Samverkansformen Skellefteå pastorat bildades 2014 och har som uppgift och mål att:

  • Medverka till att skapa en öppen och inbjudande kyrka som människor känner glädje över att tillhöra.
  • Medverka till att optimera församlingarnas resurser så att Kyrkans huvuduppdrag främjas.
  • Medverka till att stärka de lokala församlingarna.

Skellefteå pastorat styrs ytterst av ett kyrkofullmäktige som består av 41 förtroendevalda ledamöter. 

Pastoratskansliet ligger i Sankt Olovsgården Storgatan 63 och kontoret bemannas av cirka 14 medarbetare.

församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen ärr ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. Läs mer om den här.

Angränsande församlingar

Inom Skellefteå kommuns gränser finns ytterligare fyra församlingar inom Svenska kyrkan.

Det är S:t Örjans församling, Bureå församling, Burträsks församling och Lövångers församling. De två sistnämnda församlingarna samverkar i Burträsk-Lövångers pastorat.

Utöver Svenska kyrkans församlingar finns även ytterligare kristna samfund och kyrkor.

Kyrkoherde i Skellefteå pastorat