Vi söker två komministrar

Välkommen till Skellefteå! Kanske har du anknytning hit, kanske är stan en vit fläck på din karta. Oavsett vilket, så är du välkommen hit!

Just nu växer Skellefteå så att det knakar och framtidstron är ovanligt stark. Nya spännande och globala företagsetableringar, såsom Northvolt, inflyttningar, en byggboom av bostäder som är den största på väldigt många år… Ändå är känslan av småstad påtaglig. Här är det inte långt någonstans. Det är lika nära till centrumlivet som till skog och älv. Här hinner vi med mer, utan att behöva dra upp tempot, just tack vare närheten och människors flexibilitet och vilja att få tillvaron att fungera.

Mitt i allt detta finns Svenska kyrkan. Sankt Olovs församling har sin största kyrka i centrum och verksamheter i stadsdelar som står i förändring och utveckling. Vi finns nära skolor, nystartade och etablerade. Vi finns nära bostadsområden, nybyggda och historiska. Vi finns där människor finns och möts, unga som gamla. Vill du vara en del av detta? 

OM SANKT OLOVS FÖRSAMLING

Sankt Olovs församling är en del av Svenska kyrkan Skellefteå pastorat. Vår verksamhet startar alltid i söndagens gudstjänst och har som mål att få fler att hitta den kristna gemenskapens sammanhang. Vårt geografiska område sträcker sig från centrum och upp över de nordöstra stadsdelarna, inklusive Skellefteå lasarett och omfattar ca 20 000 invånare varav cirka 15 500 tillhör Svenska kyrkan. Här finns fyra kyrkor inklusive en samarbetskyrka med EFS, Sjukhuskyrka och Skolkyrka samt ett krematorium och två kyrkogårdar. I verksamheten finns ett 30-tal anställda och många ideella medarbetare. Här finns goda förutsättningar för församlingens vardagsverksamhet, ett arbete som du som präst är med och formar. Vi är en del av ett framåtblickande och lärande pastorat som i bön, gemenskap och handling ständigt letar vägar att sprida och förkunna evangelium.

VI SÖKER TVÅ KOMMINISTRAR

Arbetsledande komminister, Sankt Olovsgården

Om tjänsten

I den här tjänsten får du arbeta med utgångspunkt från Sankt Olovs kyrka, mitt i mötet mellan tradition och förnyelse i en stad som växer.  Som präst kommer du ansvara för kyrkliga handlingar, leda gudstjänster och utveckla gudstjänstlivet i församlingen och samarbeta i vår diakonala verksamhet för människor mitt i livet.

Som arbetsledare ingår du i församlingens ledningsgrupp. Du arbetsleder musiker och diakoner. Det är ditt ansvar att se till att beslut implementeras utifrån fattade beslut och inom ramen för verksamhetsplanering, organisation och budget. Du har omsorg om arbetsmiljön, genomför arbetsplatsträffar och olika typer av medarbetarsamtal, planerar, samordnar och följer upp arbetet och verksamheten och inte minst; Är en inspirationskälla som vill stärka medarbetare och bidra till arbetsglädje!

Som en del av en helhet kan även övriga arbetsuppgifter förekomma i samverkan mellan församlingarna och verksamheterna i pastoratet.

Om dig

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas hos oss. Du behöver vara initiativtagande och självgående, vara duktig på att samarbeta och skapa relationer, ha förmåga till nytänkande och inte rädas att fatta beslut.

Du är prästvigd för tjänst i Svenska kyrkan. Körkort behövs för tjänsten.

Kontaktuppgifter och ansökningstid hittar du längre ned på sidan!


Präst i Skolkyrka och församling

Om tjänsten

I den här tjänsten får du arbeta i församlingen, mitt i mötet mellan tradition och förnyelse i en stad som växer.  Halva din tjänst är som skolpräst (50% ) i gymnasieskolan. I ett team tillsammans med pedagoger har du regelbunden kontakt med gymnasieskolorna, har viss undervisning och finns som ett tryggt samtalsstöd för såväl lärare som elever.  Andra halvan av din tjänst är vikt till församlingsarbete; leda gudstjänster och kyrkliga handlingar samt finnas med i ungdomsarbetet och konfirmandundervisningen.

Som en del av en helhet kan även övriga arbetsuppgifter förekomma i samverkan mellan församlingarna och verksamheterna i pastoratet.

Om dig

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas hos oss. Du behöver vara duktig på att samarbeta, ha förmåga till nytänkande och mod att brottas med stora livsfrågor på ett konkret sätt, eftersom en stor del av din tjänst handlar om mötet med ungdomar. Vi tror också att din varma humor och respekt kommer att vara en tillgång i ditt arbete.

Du är prästvigd för tjänst i Svenska kyrkan. Körkort behövs för tjänsten

Välkommen att söka

Välkommen med din ansökan där du bifogar CV, personligt brev och prästbrev senast 29 april 2021 till skelleftea.pastorat.rekrytering@svenskakyrkan.se 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning och sysselsättningsgrad: Heltid 100 %

Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Löneform: Månadslön.

Ort: Skellefteå

Län: Västerbottens län

Land: Sverige

Ref.: Ange i ämnesraden vilken tjänst du söker; Arbetsledande komminister SO el. Skolpräst/Församling SO

Upplysningar:
Annika Lundström, församlingsherde Sankt Olovs församling
Telefon: 0910-78 78 05
E-post: annika.lundstrom@svenskakyrkan.se

Ulrika Markgren, kyrkoherde Skellefteå pastorat
Telefon: 0910-70 84 01
E-post: ulrika.markgren@svenskakyrkan.se

Peter Werner, facklig företrädare KyrkA
Telefon: 0911-27 41 15
E-post: peter.wener@svenskakyrkan.se